۱۳۹۱ دی ۵, سه‌شنبه

فرکانس جدید برای دو شبکه سکسی frenchloverوFree x TV بر روی ماهواره هاتبرد

فرکانس جدید برای دو شبکه سکسی frenchloverوFree x TV بر روی ماهواره هاتبرد ، همچنین کانال اوکراینی International 1+1 بر روی این فرکانس اضافه شده

Frequency:12476

Symbolrate: 29900

Polarity: Horizantal

FEC:2/3

DVB-S2

۷ نظر: